Schoolgids en Schoolplan

Schoolgids 2023-2024

In onze schoolgids leest u meer over de doelstellingen van de school, beschrijving van de verschillende vak- en vormingsgebieden en onze werkwijze. Op deze manier geven wij volledig inzicht in wat wij uw kind aanbieden. 

Voor meer praktische informatie, zoals schooltijden, gymtijden, de groepsverdeling en contactgegevens van de leerkrachten verwijzen we u graag naar de achterkant van onze kalender. 

Schoolplan

In ons schoolplan wordt voor een periode van 4 jaar aangegeven wat onze plannen zijn op gebied van onderwijs, personeel, financiën, kwaliteit en onze identiteit. Deze informatie is terug te vinden in ons Bronnenboek. Het doel van het schoolplan is om de gewenste ontwikkeling van de school vast te leggen. Op basis van het schoolplan wordt jaarlijks een jaarplan gemaakt.