Privacyverklaring

Privacybeleid

De Vier Windstreken, de stichting waar onze school onder valt, vindt het waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie van groot belang. De Vier Windstreken streeft er dan ook naar om de bescherming en het correct gebruik van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij u uit op welke manier De Vier Windstreken uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind verwerkt en beschermt. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door stichting De Vier Windstreken, inclusief de aangesloten scholen.

Hieronder vindt u het volledige document.

Toestemmingen

Wij vragen aan het begin van elk schooljaar of u aan wilt geven of u toestemming geeft voor het gebruik van foto’s en video’s en het gebruik van de lijst met contactgegevens bij
calamiteiten. 
Per onderdeel kunt u aangeven waarvoor wij wel of niet foto’s van uw kind mogen gebruiken, bijvoorbeeld wel voor Social Schools en niet voor social media. U kunt in ons ouderportaal Social Schools deze toestemming altijd weer intrekken of juist wel verlenen.