Klachtenregeling

Hoe goed iedereen ook zijn best doet, er kan altijd iets gebeuren dat u minder prettig vindt of waar u zich niet in kunt vinden. De stichting heeft daarom een klachtenregeling opgesteld. U heeft als ouder volop de gelegenheid om met uw vraag, opmerking of klacht aan te kloppen. Zie de klachtenregeling op de website van De Vier Windstreken.

Interne vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon op De Regenboog is leerkracht Janny Hoekstra. U kunt haar bereiken door te mailen naar janny.hoekstra@d4w.nl.

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is Albert v.d. Zalm. U kunt contact opnemen door te bellen naar 06- 23814297 of te mailen naar info@albertvanderzalm.nl 
Wilt u meer weten over Albert v.d. Zalm, zie Voorstellen Extern vertrouwenspersoon.

De klachtencommissie

Mocht het nodig zijn, dan kan de klacht officieel worden ingediend bij de klachtencommissie. Zij onderzoeken vervolgens de ernst van de klacht en adviseren het schoolbestuur om wel of geen actie te ondernemen. Voor klachten, beroepen en geschillen kunt u terecht bij de Stichting Geschillencommissies:

Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon 070 386 16 97
E-mail: info@gcbo.nl 
Website: www.gcbo.nl