Beleid 'Mobiele Telefoons'

Het gebruik van mobiele telefoons  door leerlingen in het primair onderwijs is per 1 augustus 2024 wettelijk niet meer toegestaan. Hiertoe heeft de minister besloten omdat het gebruik van mobiele telefoons storend werkt in de klas en omdat het niet wenselijk is dat leerlingen ongevraagd film- of geluidsopnames kunnen maken.
Het gebruik van een mobiele telefoon is binnen het schoolgebouw en bij buitenschoolse activiteiten niet toegestaan. Dit geldt ook op het schoolplein. Kinderen mogen, indien ouders dat wenselijk vinden, bijvoorbeeld omdat kinderen verder van school wonen, een mobiele telefoon meenemen naar school.

Wij adviseren echter om geen mobiele telefoons en andere devices mee te nemen/geven naar school. Mocht een leerling wel een mobiele telefoon bij zich hebben dan wordt deze, zodra de leerling op school is, uitgeschakeld en bewaard in de schooltas van de leerling.  De school is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal.
Een uitzondering op het gebruik van mobiele telefoons en devices zijn de tablets en chromebooks van de school, die gebruikt worden voor educatieve doeleinden. De afspraken over het gebruik van deze devices in de klas zijn hierbij richtinggevend. Daarnaast kan de school in uitzonderlijke gevallen vragen aan de leerlingen om een mobiele telefoon mee te nemen naar school, als hier een educatieve of creatieve opdracht aan verbonden is.
Ook wanneer er een medische noodzaak is of er bij een leerling een bijzondere thuissituatie is,
kunnen er tussen de directie en ouders specifieke afspraken worden gemaakt.

Het volledige beleid mobiele telefoons opgesteld door onze stichting De Vier Windstreken, vindt u hieronder: