Passend onderwijs

Passend Onderwijs is de naam voor de manier waarop onderwijs aan leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat daarbij om allerlei vormen van ondersteuning. Voorbeelden zijn:

  • extra begeleiding op school;
  • aangepast lesmateriaal;
  • speciale hulpmiddelen en
  • onderwijs op een speciale school.

Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

Elke school geeft in een School Ontwikkel Plan (SOP) aan welke zorg men kan bieden. Zie hieronder.