Onderwijskwaliteit

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs. Met trots kunnen we zeggen dat de Onderwijsinspectie tevreden is over het onderwijs op onze school en dat we de afgelopen jaren steeds boven het landelijke gemiddelde scoren op de eindtoets.

Zicht op ontwikkeling van de kinderen

De onderwijsbehoeftes van de kinderen worden bepaald door:

  • gesprekken met ouders en kinderen;
  • toetsen en analyses van het werk van de kinderen en
  • observaties door de leerkracht of onderwijsspecialist van het gedrag van het kind in de klas.

Deze informatie wordt vastgelegd in een groepsoverzicht en groepsplan. Het groepsoverzicht en groepsplan van juni/juli vormen de leidraad voor de overdracht naar de volgende groep. De Cito-toetsen worden halverwege en aan het eind van het jaar afgenomen en opgenomen in ons Leerlingvolgsysteem (LVS). Op deze manier volgen we de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen zorgvuldig.