Gezonde school

Onze school heeft het certificaat ‘Gezonde School’ behaald en daar zijn we trots op. Met dit certificaat laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria opgesteld door deskundigen van de GGD. Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen en een veilige schoolomgeving. Daarnaast hebben wij de volle aandacht op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. Dit alles draagt bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor twee themacertificaten:
1. ‘Relaties en Seksualiteit’. Hiervoor geven wij verschillende lessen uit de methode ‘Kriebels in je buik’. Deze lessen zijn bedoeld om kinderen weerbaar te maken op het gebied van relaties en seksualiteit. 
2. ‘Welbevinden’. Hiervoor geven we lessen uit de Kanjertraining. Deze lessen zijn bedoeld om positief bij te dragen aan de sociaal emotionele ontwikkeling en kinderen weerbaar te maken op het gebied van pesten.

Ons motto is: Ontdek alle kleuren in jezelf!

We gaan uit van het talent, het initiatief, de vooruitgang, de veiligheid, het welbevinden en het spel van de leerlingen. We willen hen zien huppelen en stralen! Samen zorgen we ervoor dat het goed gaat met onze leerlingen.

Daarom besteden we naast aandacht voor de sociale veiligheid ook aandacht aan de gezondheid van onze leerlingen. Dit doen we door middel van het traject Fit & Fruitig. Klik op de foto hiernaast om meer te lezen over hoe we op school een gezonde omgeving zijn voor onze leerlingen, leerkrachten en andere mensen die onze school binnenkomen.

Klik op de foto om meer te lezen.