De Bibliotheek Op School (dBOS)

Wij werken met ‘de Bibliotheek Op School’, dat wil zeggen dat in onze school een jeugdcollectie van de bibliotheek aanwezig is. Elke woensdagochtend kunnen de kinderen boeken ruilen met een gratis schoolpas. Vooraf kunnen ze via SchoolWise snuffelen wat er allemaal te vinden is. SchoolWise is een website met o.a. een zoekmachine voor boeken, websites en filmpjes. De kinderen kunnen er ook boeken reserveren en een bieblog bijhouden. Zie: SchoolWise

De bibliotheek op school is een landelijke ontwikkeling waarbij een structurele samenwerking tussen basisschool en bibliotheek gerealiseerd wordt met als doel kinderen meer te laten lezen, zodat zij beter worden in taal. Lezen heeft een positief effect op woordenschat, begrijpend lezen, spelling, grammatica en schrijfstijl. De omvang van de woordenschat is bepalend voor een succesvolle schoolloopbaan. Wanneer kinderen 15 minuten per dag lezen, leren zij ca. 1000 nieuwe woorden per jaar!