Ons onderwijs

Elk kind is uniek, daarom houden wij zoveel mogelijk rekening met onderlinge verschillen, waardoor de kinderen allemaal de kans krijgen om op eigen niveau en tempo te leren. We stimuleren veel onderlinge samenwerking, want kinderen leren erg veel van en met  elkaar.

Wij kiezen voor onderwijs dat:

  • een stevige basis biedt voor de kernvakken lezen, rekenen, taal en spelling;
  • helpt om talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken;
  • ruimte geeft om samen te werken;
  • voldoet aan de eisen van de huidige maatschappij;
  • gericht is op de toekomst en
  • een goede voorbereiding geeft op het vervolgonderwijs.