Missie, visie en identiteit

Onze missie:

Ieder kind heeft talent.
Op De Regenboog mag talent er zijn in allerlei vormen, maten en kleuren!

Visie:

Op De Regenboog zien wij het als onze taak om, vanuit een veilige omgeving, de wereld van onze kinderen groter te maken en hen voor te bereiden op een plaats in onze voortdurend veranderende samenleving. Met behulp van ons professionele en gemotiveerde team, stimuleren wij elk kind nieuwe dingen te proberen, zichzelf uit te dagen en samen met andere kinderen ontdekkingen te doen. Zo wordt er een stevige basis gelegd! Én krijgt het leven meer kleur! Wij zijn ervan overtuigd dat uw kind later zal terugkijken op een fijne, veilige en leerzame schooltijd op De Regenboog. 

Identiteit:

De Regenboog is een moderne, open christelijke basisschool. Iedereen die zich thuis voelt bij en respect heeft voor onze manier van leven en werken, is welkom op onze school!

Wij leven en werken vanuit ons geloof in God en Zijn Zoon Jezus Christus. Vanuit ons geloof willen wij liefde en vertrouwen uitstralen en op een respectvolle, eerlijke en open manier met elkaar samenwerken en samenleven.